Impressum

VIDRA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge

Sjedište: HR-40000 ČAKOVEC, Dr. Vinka Žganca 53

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s oznakom u glavnoj knjizi Tt-06/786-2 s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070074525.

Dana 23.04.2015.g. izmijenjene su odredbe izjave o osnivanju od 27.06.2006. o temeljnom kapitalu i poslovnom udjelu jedinog člana društva, te je sastavljena nova izjava o osnivanju od 23.04.2015.g. koja je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Član društva temeljem čl. 457. ZTD-a donio je dana 23.04.2015.g. odluku da se povećava temeljni kapital društva pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital društva, sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 280.000,00 kn na iznos od 300.000,00 kn.

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis povećanje temeljnog kapitala, promjena upisanih podataka, promjena odredbi izjave o osnivanju, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-15/1368-2 od 8. svibnja 2015. godine, redni broj upisa 2, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070074525, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 30077007761, pod tvrtkom/nazivom: VIDRA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge, sa sjedištem u: Čakovec (Grad Čakovec), Dr. Vinka Žganca 53.

Temeljni kapital društva iznosi 300.000.00 kuna

Poslovna banka:

IBAN:

OIB (VAT ID): HR30077007761

Uprava: Dragutin Vičanović, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno