+385 98 1312 300 vidra.ck@gmail.com

ESIF Program

VIDRA d.o.o.

Osnovne djelatnosti tvrtke su :

FASADERSKI RADOVI

GIPS-KARTONSKI RADOVI

SOBOSLIKARSKI RADOVI

Poziv financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv programa

ESIF Mali investicijski zajam Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Iznos

369.720,30 kn

Kamatna stopa

1,5%

Početak otplate

01.05.2020.

Kraj otplate

01.02.2030.

 

Naziv programa

ESIF Mali zajam za obrtna sredstva

Iznos

189.257,80 kn

Datum zajma:

09.11.2020.

Kamatna stopa:

1%, fiksna za cijelo vrijeme trajanja zajma

Rok otplate (s uključenim počekom):

3 godine (poček 6mj.)